Festgottesdienst

26. Dez 2021
Pfaffroda St.-Georgs-Kirche
Pf. Klotz